0946069944

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.
Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.
Cũng như việc chúng tôi luôn luôn không bao giờ kinh doanh hoặc sử dụng thông tin của quý khách một cách trái phép
Chân Thành!

© 2020 mat-na.com. All Rights Reserved.