0946069944

mặt nạ ngủ cấp nước size mini

mặt nạ ngủ cấp nước size mini

  • Tình trạng: Sẵn hàng
  • Mã sản phẩm:
  • 60,000 ₫
  • Đặc điểm nổi bật❣️ 𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̂ 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐤𝐡𝐨̂, 𝐝𝐚 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐚̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐞́ 𝐚̣       Đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐢́𝐧𝐡 𝐛𝐞̂́𝐭...💧💧💧𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐍𝐚̣ 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐀̂̉𝐦 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐥𝐞𝐞𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐬𝐤-
  • KHUYẾN MÃI
Gọi đặt mua: 0946069944 (7:30-22:00)

Thông tin chung

THUỘC TÍNH SẢN PHẨM

CHI TIẾT SẢN PHẨM

❣️ 𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̂ 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐤𝐡𝐨̂, 𝐝𝐚 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐚̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐞́ 𝐚̣ 
      Đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐢́𝐧𝐡 𝐛𝐞̂́𝐭...
💧💧💧𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐍𝐚̣ 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐀̂̉𝐦 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐥𝐞𝐞𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐬𝐤
- 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚̀ đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚.
- 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐦𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐮𝐳𝐚 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐨𝐱𝐢 𝐡𝐨́𝐚, 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐨̂́ 𝐝𝐚, 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̛̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐦𝐨̛̀ 𝐱𝐢̉𝐧, 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠.
- 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 đ𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚, 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨 𝐲𝐞̂́𝐮.
👉𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠:
-𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏: 𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐚̀𝐨 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐨̂́𝐢, 𝐭𝐡𝐨𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 đ𝐢 𝐧𝐠𝐮̉.
-𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐:𝐋𝐚̂́𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐮̛̀𝐚 đ𝐮̉ (đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝟐,𝟓 𝐜𝐦) 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐭𝐡𝐨𝐚 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨́𝐩 𝐦𝐮̃𝐢, 𝐦𝐚́, 𝐭𝐫𝐚́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̆̀𝐦; 𝐡𝐢́𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐥𝐚̀𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑 𝐠𝐢𝐚̂𝐲.
-𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑:𝐓𝐡𝐨𝐚 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐛𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐝𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢.
-𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟒:𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐝𝐚, 𝐡𝐚̃𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲 đ𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭. (𝐑𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐚̀𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐦 𝐬𝐚𝐮

Địa điểm giao hàng

Giao hàng toàn quốc

Hỗ trợ tư vấn

0946069944Thứ 2 - 7 : 08g30 - 17g30

Cam kết

100% chính hãng
Có thể bạn quan tâm

© 2020 mat-na.com. All Rights Reserved.